Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskettaviin asioihin.

 

Paikallisesti Kankaanpään kaupungissa

Hallituksen valitsemina edustavat yhdistystä vanhusneuvostossa Tarja Nurmi, varalla Mauno Tervakangas, sekä eläkeläisyhdistysten neuvottelukunnassa Tarja Torpo,varalla Eila Roskala

 

Alueellisesti Satakunnan piirin alueella

Yhdistyksemme kuuluu Satakunnan kansallinen senioripiiri jäsenjärjestöön. Edustajamme on Tuula Kalliokoski.

 

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäseniensä taloudellsia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.-

Senioriliitto on neljänneksi suurin eläkeläisjärjestö, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestön www.eetury.fi